Mer om rudor

Rudan är en karpfisk nära släkt med guldfisken som den ofta skapar hybridier med, men den kan även hybridisera med karp. Det hävdas att rudor är väldigt svåra att bli av med, om de en gång har etablerat sig i ett vatten, vilket tillskrivs rudans otroliga förmåga att överleva under tuffa omständigheter.
Rudans fenomenala överlevnadsförmåga tillskrivs dess kapacitet att klara sig utan syre en längre tid utan att samla på sig mjölksyra. Ett annat utmärkande drag av biologisk betydelse är dess plasticitet i kroppsform. När rudan utsätts för rovfiskar förändrar den sin kroppsform till en mer högryggig form, vilket gör det svårare för rovfisken att svälja rudan.
Systematik: Rudan tillhör ordningen karpfiskar Cypriniformes. Dess vetenskapliga namn är Carassius carassius (Linnaeus, 1758). Släktet Carassius omfattar tre eller fyra arter, förutom ruda också japansk ruda Carassius cuvieri Temminck & Schlegel, 1846, silverruda Carassius gibelio (Bloch, 1782) samt guldfisk Carassius auratus (Linnaeus, 1758). Silverrudan anses emellertid numera vara guldfiskens vildform, men i många handböcker avhandlas de alltjämt som åtskilda arter.

Ruda (Carassius carassius L.) med typisk hög kroppsformEn hybrid mellan ruda och guldfisk