Rudan i Sverige - en studie i historia, genetik och gastronomi

På denna sida finns information om ett tvärvetenskapligt projekt som finansieras av Östersjöstiftelsen 2010-2013 och bedrivs på Södertörns högskola av forskare med olika bakgrund. Projektet handlar om ruda (latin: Carassius carassius), en fisk som trivs i grunda, näringsrika, sjöar och odlades som matfisk i Sverige fram till andra världskrigets slut. Vi som är anställda inom projektet är Madeleine Bonow (kulturgeografi), Sven Janson (genetik), Håkan Olsén (zoofysiologi), Ingvar Svanberg (etnobiologi) och Johanna Wouters (genetik).

Rudor i paraplymjärdet


Ruddamm vid Ottenby kungsgård med kraftig blomning av blågrönalger